SV  |  EN

Hur tas provet?

Självprovtagning för klamydia och gonorré går snabbt och lätt. Se till att du har läst kraven för självprovtagning innan du börjar ta provet.

Observera att provtagningsanvisningarna och testkit är olika för män och kvinnor.

Klamydia- och gonorrétest, män

  • Gör testet minst 5 dagar efter att du haft oskyddat sex.
  • Tvätta inte penis innan du tar provet.
  • Kissa inte de 2 närmaste timmarna innan du tar urinprovet.
  • Provröret innehåller en vätska som du inte får spilla ut. Du måste i så fall beställa ett nytt prov. Rör inte folieförseglingen på provrörets kork och se till att den inte går sönder. Du måste i så fall beställa ett nytt prov.
  • OBS! Om du får vätskan på huden så rengör genast med tvål och vatten. Om du får vätska i ögat rengör med vatten. Om irritation uppstår kontakta sjukvården.

1

Ta engångsmuggen av plast som finns i asken. Tryck in sidorna på den så den återfår sin ursprungliga form. Kissa och samla upp den första delen av urinen som kommer i muggen. En halv mugg räcker. Ställ muggen med urin på en plan yta.

2

Öppna provröret med skruvlock i paketet. Se till att vätskan finns kvar i botten av provröret. Vätskan får inte slängas.

3

Ta ut engångspipetten ur dess plastförpackning. Använd den för att överföra urin till provröret. Stoppas ner pipetten i muggen med urin och dra upp lite urin i pipetten genom att trycka på den tjocka änden och sedan lätta på trycket när pipettens spets är nedsänkt i urinen.

4

Fyll provröret tills urinen når den svarta markeringen. Häll resten av urinen i toaletten och släng plastmuggen.

5

För att hindra att urinen läcker ut vid transporten ska du skruva på locket på provröret ordentligt. Vänd provröret upp och ner 3–4 gånger så att urinen blandas med vätskan.

6

Lägg provröret i den återförslutningsbara plastpåsen. Ta inte bort det lilla filterpapperet inuti påsen. Försegla påsen och lägg den i asken. Stäng asken noggrant genom att skjuta in vingflikarna i skårorna i hörnen.

7

Skicka in asken med vanlig post. Portot är förbetalt och inget frimärke behövs.

Klamydia- och gonorrétest, kvinnor

  • Gör testet minst 5 dagar efter att du haft oskyddat sex.
  • Provtagning rekommenderas inte vid kraftig mensblödning.
  • Tvätta inte snippan innan du tar provet
  • Provröret innehåller en vätska som du inte får spilla ut. Du måste i så fall beställa ett nytt prov. Rör inte folieförseglingen på provrörets kork och se till att den inte går sönder. Du måste i så fall beställa ett nytt prov.
  • OBS! Om du får vätskan på huden så rengör genast med tvål och vatten. Om du får vätska i ögat rengör med vatten. Om irritation uppstår kontakta sjukvården.

1

Ta ut provröret och öppna det. Håll provröret upprätt så att vätskan inne i röret inte läcker ut. Placera provröret upprätt på en stadig yta och lämna det där medan du tar provet.

2

Öppna sedan skyddspåsen vid provtagningspinnens skaftände. Ta tag i skaftet och dra ut pinnen ur påsen. Rör inte med fingrarna vid pinnens absorberande provtagningsände.

3

För in pinnen omkring 5 cm in i slidan och vrid den så att den absorberande änden gnids mot slidväggen i ungefär 30 sekunder. Ta ut pinnen ur slidan men lägg inte ner den.

4

För nu ner pinnens absorberande ände i provröret med vätska och så att änden blandar sig med vätskan. Böj sedan av skaftet på provtagningspinnen vid märkesskåran på pinnen. Lämna nu kvar pinnens provtagningsände i röret. Skaftänden kan du sedan kasta.

5

För att hindra att vätskan läcker ut vid transporten ska du skruva på locket på provröret ordentligt. Vänd röret upp och ner 3–4 gånger så att provet blandas med vätskan.

6

Lägg röret i den återförslutningsbara plastpåsen. Ta inte bort det lilla filterpapperet inuti påsen. Försegla påsen och lägg den i asken.

7

Stäng asken noggrant genom att skjuta in vingflikarna i skårorna i hörnen. Skicka in asken med vanlig post. Portot är förbetalt och inget frimärke behövs.